Home - Politie afkortingen - Politie codes - Politie herkenning - Roepnamen speciale inzet - Politie status codes
 
Brandweer codes en afkortingen - Codes Rijksdienst wegverkeer (RDW) - P2000 Codes - Spelling alfabet
 
Regio Rotterdam Rijnmond - Links naar overige regio's - Site links - Live online scanner - C2000 informatie
 
District 1 - District 2 - District 3 - District 4 - District 6 - District 9 - District 10 - District 11 - District 12 - Overige

Politie codes

1 Overvalmelding 410 Drugsgebruiker
100-oao Opsporen, aanhouden en overbrengen 411 Openlijk geweld
100-oav Opsporen, aanhouden en voorgeleiden 412 Vechten
100-oaib Opsporen, aanhouden en in bewaring stellen 413 Steekpartij
100-oa Opsoren en aanhouden 414 Schietpartij
100 Aanhouden i.v.m. ernstig feit 415 Bedreiging met geweld
1000 Persoon of goederen staan niet gesignaleerd 416 Heling
101 Doorrijding 42 Lastig vallen/aanranding
102 Doorrijding met drank 420-mb Mulderzaak buitengebuik stellen voertuig
103 Doodrijding met doorrijding 421 Voyeur
104 Doodrijding met doorrijding en drank 423 Hinderlijk persoon
105 Auto te water met dode(n) 424 Straatschenderij, baldadigheid
106 Doodrijding met een dier 426 Ordeverstoring, openbare dronkenschap
107 Doodrijding met tram of bus 428 Brandstichting
108 Doodrijding met dienstvoertuig 429 Steun aan rassendiscriminatie
11 Aanrijdingen 43 Assistentie
110-ongew Ongewenste vreemdeling, aanhouden 430-mg Mulderzaak met MG & MB
110-vr Zonder visa-machtiging, aanhouden 430a Naaktrecreatie buiten toegestane gebieden
111 Aanrijding met letsel 431 Assistentie collega
112 Aanrijding met letsel en drank 435 Opgeven valse naam of titel
113 Doorrijding met letsel en drank 441 Oplichting
115 Auto te water met letsel 450 Schietpartij
116 Aanrijding met een dier met letsel 453 Openbare dronkenschap
117 Aanrijding met tram of bus en letsel 455 Kwelling van dieren
118 Aanrijding met letsel met dienstvoertuig 49 Misdaden tegen personen
119 Aanrijding met mogelijk letsel 491 Overige misdaden tegen personen
120-oh Onherroepelijk vonnis, aanhouden 50 Openbare orde
121 Aanrijding 500 In bezit van vuurwapen (machtiginghouder)
122 Aanrijding met drank 501 Wandelaar onder invloed
123 Doorrijding 502 Verdovende middelen
124 Doorrijding met drank 503 Prostituee
125 Auto te water 504 Dierenmishandeling
126 Aanrijding met een dier 505 Gebruik dienstwapen
127 Aanrijding met tram of bus 510 Vuurwapen
128 Aanrijding met dienstvoertuig 511 Baldadige jeugd
13 Gladde banden 512 Crossen
131 Overtreding tegen openbare orde 513 Vernieling
132 Rijverbod 514 Baldadigheid met vuur
133 Onder invloed gaan rijden 515 Baldadigheid met vuurwerk
137 Discriminerende opmerkingen 516 Baldadigheid met sneeuw en ijs
14 Parkeren 517 Baldadigheid met kerstbomen
14a Overtreding verkeerswet 518 Voetballende jeugd
141 Parkeerproblemen 52 Bemoeienis met horeca
141a Openlijke geweldpleging 52c Kenteken vervallen
142 Fout parkeren 520 In bezit van illegaal vuurwapen
144 In- en/of uitrit geblokkeerd 521 Geluidshinder horeca
145 Fout parkeren op bushalte 522 Sluitingstijd horeca
146 Fout parkeren op taxistandplaats 523 Moeilijkheden horeca
147 Laad- en/of loszone bezet 524 Vechtpartij horeca
149 Grafschending 525 Vechtpartij horeca met vuurwapen
15 Diverse verkeersproblemen 53 Kraken en bezetten
150 Aanhouding inzake rijverbod 531 Kraken en bezetten van woning
151 Verkeerslicht defect 532 Kraken en bezetten van gebouw
152 Gat in rijbaan of trottoir 533 Kraken en bezetten van openbare gebouwen
153 Lekke waterleiding 534 Ontruiming kraakpand
154 Loslopende dieren 54 Brand-bommelding-ontploffing
155 Stagnatie in verkeer 541 Kleine brand binnen
156 Brug sluit niet 542 Kleine brand buiten
157 Begeleiding zwaar transport 543 Automatische brandmelding
157c Brandstichting 544 Brand middelmatige omvang
158 Opstakel(s) op rijbaan 545 Grote brand
170 Vernieling van gebouwen 546 Gaslekkage, gaslucht
173 Inzameling van geld/goed, met/zonder vergunning 547 Bommelding
173a Verontreiniging oppervlaktewater 548 Ontploffing
174 Zonder vergunning handelen of waar aanbieden 55 Calamiteiten rampendreiging
177 Overtreding tegen openbaar gezag 551 Verkeersramp
18 Definitief intrekken van rijbewijs 552 Aanvaring/stranding
180 Aanhouding op groeps- of postbureau 553 Spoorwegongeval
191 Overige verkeerszaken 554 Vliegtuigongeval
192 Lekkende benzine- of gastank 555 Ongeval gevaarlijke stoffen
200-ovp Opsporen verblijfplaats, niet aanhouden 556 Kaping
201 Verdachte omstandigheden bij perselen 557 Aantreffen explosieven
202 Verdachte omstandigheden, overige 558 Plunderingen
203 Inbraak woningen 559 Ontsnapping uit de gevangenis
204 Inbraak bedrijven 56 Milieu overlast
205 Inbraak scholen 562 Waterverontreiniging
206 Overige inbraken 563 Luchtverontreiniging
207 Automaat wordt gekraakt 564 Bodemverontreiniging
208 Parkeermeter wordt gekraakt 571 Hoogwaterregeling en dijkbewaking
209 Inbraak opnemen 58 Algemene politieverordering, bijzondere wetten
21 Diefstal met uitzondering van voertuigen 581 Algemene politieverordering, vreemdelingendienst
210 In kennis stellen van vonnis, niet aanhouden 582 Illegaal vuurwapenbezit
211 Diefstal vanaf openbare weg 583 Bijzondere wetten
212 Diefstal uit bedrijven 584 Straathandel
213 Diefstal, overige 585 Straatmuziek
214 Iemand zit vast inzake diefstal 586 Illegaal verblijf
215 Tanken zonder te betalen 59 Openbare orde
22 Alarm met uitzondering van brandalarm 591 Overige openbare orde
220 Poging tot aanranding 592 Stormschade
221 Overvalalarm 593 Opening Staten Generaal
222 Inbraakalarm 594 Demonstratie
223 Buitenalarm 595 Aardschok of aardbeving
224 Kluisalarm 60 Ongeval/onwelwording/onnatuurlijke dood
225 Valsheid in geschrifte 600 Heler
23 Diefstal van of uit voertuigen 601 Onwel worden
231 Diefstal en verdachte omstandigheden bij voertuig 602 Onwel buitenshuis
236 Diefstal fiets 603 Onwel binnenshuis
237 Diefstal aanhangwagen/caravan 604 Bedrijfsongeval
238 Zedenmisdrijven 605 Vermoedelijke onnatuurlijke dood
239 Poging tot exhibitionisme 606 Poging tot zelfmoord
240 Jeugdigen gebruiken voor pornografie 61 Bemiddeling
242 Verkrachting 61a Voertuig niet APK gekeurd
246 Aanranding 611 Burengerucht
249 Ontucht met minderjarige 612 Moeilijkheden buiten
25 Vernieling (strafrechtelijk) op heterdaad 613 Moeilijkheden binnen
250 Voorzichtig, aandacht, wacht op instructies 614 Blaffende hond
251 Vernieling strafrecht 615 Knop naar links, geluidsoverlast
252 Vernieling van ruit 616 Huisvredebreuk
260 Gegevens centrale inlichtingendienst 617 Wateroverlast, lekkage
261 Belediging 62 Moeilijkheden met openbaar vervoer
270 Voertuig niet APK gekeurd 621 Moeilijkheden met trein/tram/bus
280 Voertuig niet verzekerd 622 Moeilijkheden in taxi
282 Vrijdheidsberoving 63 Hulpverlening
285 Bedreiging 631 Bewoner geeft geen gehoor
287 Misdrijf tegen het leven gericht 632 Overbrengen bericht
289 Moord 633 Overbrengen goederen
29 Overige misdrijven tegen goederen 634 Persoon is de kluts kwijt
3 Overtreding radio- en telefoniewet 635 Gewond dier
30 Echtscheidingsproblemen 636 Redding uit zee
300 Goederen staan gesignaleerd 69 Vorm van hulpverlening
301 Mishandeling van diverse aard 691 Overige hulpverlening
303 Aantreffen gesignaleerde goederen 70 Dienstverlening
307 Dood en lichamelijk letsel door schuld 700 Veroordeeld tot TBR
310 Poging tot diefstal 701 Aanvraag assistentie (m.u.v. code 431)
311 Gepleegde diefstal 702 Wegsleepregeling
312 Diefstal met bedreiging of geweldpleging 703 Wegsleepregeling spits
315 Stroping 704 Technisch onderzoek
316 Huishoudelijk- en huwelijksmoeilijkheden 705 Overbrengen verdachte
317 Afpersing, bedreiging en bedrog 706 Overbrengen voertuig
326 Oplichting 707 Overbrengen goederen
350 Vernielingen of beschadigen van voertuigen 709 Overige dienstverlening
351 Overige vernielingen 72 Onderzoek eigen initiatief
360 Rijden zonder rijbewijs 721 Onderzoek eigen initiatief (status 8)
387 Poging tot doodslag 8 Rijden onder invloed
390 Moord of poging daartoe 800 Met proefverlof
391 Overige misdrijven tegen goederen 801 Informatieaanvraag
4 Vuurwapengevaarlijk 81 Staat van politiealarm (SPA)
40 Overval/Beroving 811 Staat van politiealarm in eigen gemeente
400 Drugshandelaar 812 Staat van politiealarm buiten eigen gemeente
401 Overval 82 Zoekopdracht aan meldkamer
402 Gijzeling 821 Bericht aan alle eenheden
403 Beroving 89 Opsporingsactiviteiten
404 Tasjesroof 891 Overige opsporingsactiviteiten
405 Zakkenrollerij 900 Onverzekerde auto
406 Aanranding en/of verkrachting 910 Geen geldig kenteken
407 Vrijheidsberoving 920 Geen rijbewijs
41 Openlijk geweld met vechten 930 Nog openstaande bekeuring

Site by: