Home - Politie afkortingen - Politie codes - Politie herkenning - Roepnamen speciale inzet - Politie status codes
 
Brandweer codes en afkortingen - Codes Rijksdienst wegverkeer (RDW) - P2000 Codes - Spelling alfabet
 
Regio Rotterdam Rijnmond - Links naar overige regio's - Site links - Live online scanner - C2000 informatie
 
District 1 - District 2 - District 3 - District 4 - District 6 - District 9 - District 10 - District 11 - District 12 - Overige

Overige oproepcodes

De verkeersdienst
1300 Bureau motordienst zaalchef
1301-1320 Surveillance met auto
1325-1326 Surveillance in burger
1331-1339 Technische Opsporingsdienst TOD
1340-1350 Bureau project-verkeerscontrole
1351-1359 Verkeers-begeleidingen
1361-1364 Taxicontrole
1370-1389 Begeleiding VIP's
1390 Inspecteur motordienst
1395 Inspecteur / Chef van dienst
1400 Spitsuur surveillance
1401-1440 Surveillance met motor
1451-1459 Verkeersbegeleidingen met motor
1501-1509 Controle-eenheden
1510 Brigadier
1511-1519 Bijzondere voertuigen
1520-1599 Bijzondere taken
1601-1610 Signalisatie verkeersdienst
1611-1620 Planologie
1631 Maastunnel controlekamer
1635 Bewaking Maastunnel
1641-1649 Bureau Centrale taken
De overige roepnummers
17xx Politie Informatie Dienst (PID)
18xx Voertuigen Technische Recherche (TR)
2101-2112 Surveillance hondenbrigade
2120 Chef hondengeleiders
2121-2129 Speurhondengeleiders
2131-2134 Opleiding en instructie
2141-2152 Surveillance beredenen (paarden)
2160 Chef beredenen
2161-2165 Transporteenheid hondenbrigade
2166-2170 Transporteenheid beredenbrigade
2190 Inspecteur hondenbrigade
2191 Inspecteur opleiding en instructie
2195 Inspecteur beredenbrigade
2200 Bureau Uitvoerende Dienst (BUD)
2201 Piket BUD
2202-2206 ME instructeur
2208 ME materiaalvoertuig
2209 CADI wagen
2222 Helicopter surveillance
2290 Inspecteur ME
2299 Chef BUD
2300 Postendetachement (bewaking/bescherming)
2301-2332 Objectbewaking
2341-2372 Rijdend toezicht objecten
25xx Parketpolitie
26xx Recherche Assistentie Groep (RAG)
2700 Politie Meldkamer Rotterdam-Rijnmond
2701-2705 PMK kleine wagen
2708 PMK Commando Wagen
2709 PMK Commando Container
2710 PMK Brigadier
2731-2735 KMAR bureau Wijnhaven
2736-2738 KMAR bureau Rotterdam-Airport
2739 KMAR bureau Europoort
28xx Criminele Informatie Dienst (CID)
29xx Parketpolitie
30xx Roof Coordinatie Team (RCT)
31xx Jeugd- en Zedenpolitie
32xx Bureau Fraudezaken
33xx Bureau Verdovende Middelen
34xx Bureau Bijzondere Wetten
35xx Bureau Opsporing Minderjarigen (BOM)
36xx Vreemdelingendienst
40xx Regionaal Bureau Criminaliteitspreventie (RBC)
41xx Interne Diensten
4140 Politiearts
42xx Bureau Telecommunicatie en IDCB
4230 Bureau Interne Dienst Centraal Bureau (IDCB)
4300 Bureau Wegsleepdienst ROB
4301 ROB zware takelwagen
4302-4306 ROB normale takelwagen
4307 ROB open wagen, evt. met aanhanger
4309 ROB piketman
4311-4320 ROB Chef wegsleepdienst
44xx Bureau Parkeercontrole
45xx-49xx Interne Diensten
50xx-53xx Observatieteams (OT)
54xx Arrestatieteams (AT)
5430 Chef bijzondere opsporings- en aanhoudingsteam

Site by: